Catalunya: La CUP se plantea como intensificar su actividad pol?tica en el estado espa?ol - La CUP es planteja com intensificar la seva activitat pol?tica a l?Estat espanyol

En Catal?n y en castellano.
La organizaci?n independentista antisist?mica ha abierto un proceso deliberativo que finalizar? con la celebraci?n de asambleas territoriales plenarias y un Consejo Pol?tico extraordinario el 10 de marzo.02/03/2019 ::
La CUP es planteja com intensificar la seva activitat pol?tica a l?Estat espanyol

x CUP
La Haine

La organizaci?n ha abierto un proceso deliberativo que finalizar? con la celebraci?n de asambleas territoriales plenarias y un Consejo Pol?tico extraordinario el 10 de marzo.

Catala

Davant la conjuntura actual, marcada per la excepcionalitat democr?tica, on la vulneraci? de drets fonamentals, que ha culminat amb intervencions a l?autogovern, milers de represaliats, empresonaments i exilis, per part del r?gim ?s sistem?tica, la CUP obrir? un debat t?ctic entre la milit?ncia per abordar si ha de convertir-se en un agent actiu a l?Estat espanyol i en quin format.

La CUP sempre ha optat per no participar d?unes eleccions a l?Estat i ha defensat l?abstencionisme com a forma d?acci? pol?tica. En aquests moments, la formaci? anticapitalista considera que l?exercici del dret a l?autodeterminaci? ha esdevingut l?element fonamental de confrontaci? democr?tica, fet que ha abocat l?Estat a la inestabilitat pol?tica permanent i ?s per aquest motiu, que sotmetr? a debat si ha d?intensificar la seva acci? pol?tica directa per seguir reivindicant aquest dret m?s enll? dels Pa?sos Catalans i a trav?s de quines estrat?gies.

Per tant, l?organitzaci? ha obert un proc?s deliberatiu que finalitzar? amb la celebraci? d?assemblees territorials plen?ries i un Consell Pol?tic extraordinari el 10 de mar?.

El Secretariat Nacional ha presentat un primer esborrany de document pel debat que est? pendent de ser ampliat per part d?assemblees i milit?ncia a trav?s dels ?rgans de presa de decisi? habituals de l?organitzaci?.

Castellano

Ante la coyuntura actual, marcada por la excepcionalidad democr?tica, donde la vulneraci?n de derechos fundamentales, que ha culminado con intervenciones al autogobierno, miles de represaliados, encarcelamientos y exilios, por parte del r?gimen es sistem?tica, la CUP abrir? un debate t?ctico entre la militancia para abordar si tiene que convertirse en un agente activo al Estado espa?ol y en qu? formato.

La CUP siempre ha optado para no participar de unas elecciones al Estado y ha defendido el abstencionismo como forma de acci?n pol?tica. En estos momentos, la formaci?n anticapitalista considera que el ejercicio del derecho a la autodeterminaci?n ha acontecido el elemento fundamental de confrontaci?n democr?tica, hecho que ha abocado el Estado a la inestabilidad pol?tica permanente y es por este motivo, que someter? en debate si tiene que intensificar su acci?n pol?tica directa para seguir reivindicando este derecho m?s all? de los Pa?ses Catalanes y a trav?s de qu? estrategias.

Por lo tanto, la organizaci?n ha abierto un proceso deliberativo que finalizar? con la celebraci?n de asambleas territoriales plenarias y un Consejo Pol?tico extraordinario el 10 de marzo.

El Secretariado Nacional ha presentado un primer borrador de documento por el debate que est? pendiente de ser ampliado por parte de asambleas y militancia a trav?s de los ?rganos de toma de decisi?n habituales de la organizaci?n.